menu

De weg naar Maastricht

maart 21, 2013 | Posted By: | Geen categorie |

De weg naar…” een idee van Jo Dautzenberg,  vormt het kruispunt van een persoonlijk levenspad in een verbinding met de geschiedenis van een stad .“De weg” verbindt het persoonlijke verhaal met de grotere geschiedenis. Om het beeld van een stad te begrijpen is het verhaal van de schakels  die de stad  (mede) vormen van belang. “De weg” wil deze gedachte onderstrepen.

Beyond Community Art , meer jaren traject.

“De weg naar…”  heeft de potentie om uit te groeien naar meer dan een community art project in/van/voor de gehele (eur) euregio. “De weg naar”  vertelt verhalen over vooruitgang en verandering en kiest daarbij voor een vorm waarbij verschillende (kunst & cultuur) disciplines elkaar aanvullen en bevragen aan de hand van de beleving van een route. De weg combineert dit met “mensen aan het woord” over hun verhaal, beleving van tijd , eigenheid en streek en bevraagt hen naar doelen in de toekomst. De weg is cultuur.

Mijn foto’s met het thema verstilling zijn zichtbaar in deze film.

/